O firmie

Naszą misją jest udzielanie aktywnego wsparcia polskim przedsiębiorstwom i osobom prywatnym w celu odzyskiwania ich należności od zagranicznych kontrahentów i dłużników, a naszą współpracę z Klientami  opieramy przede wszystkim na szybkości, przejrzystości i prostocie oferowanych rozwiązań.    


Odzyskujemy dla naszych Klientów nie tylko należności od dłużników zlokalizowanych w 28 krajach Unii Europejskiej ale również w innych częściach świata.


Partnerzy firmy posiadają ponad 15 letnie doświadczenie w windykacji wierzytelności dla swoich Klientów oraz kilkadziesiąt tysięcy przeprowadzonych postępowań.

Nasz zespół składa się z doświadczonych prawników, detektywów oraz windykatorów gwarantujących najwyższą skuteczność świadczonych usług polegających na ustalaniu i sprawdzaniu stanu majątkowego dłużnika, windykacji terenowej, a w miarę potrzeby także sądowej i komorniczej.


Zespół naszych ekspertów prowadzi na nasze zlecenie działania bez ograniczeń terytorialnych, a proponowane przez nas rozwiązania gwarantują indywidualne i niestandardowe podejście do każdej zleconej nam sprawy.


Skuteczność i bogate doświadczenie pozwoliło nam zyskać zaufanie wielu naszych Klientów, wśród których znajdują się największe banki i korporacje jak również osoby prywatne prowadzące swoje interesy poza granicami Polski.  

Windykacja zagraniczna

Postępowanie windykacyjne wszczynamy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta.
Proces windykacji zagranicznej uwzględnia lokalne uregulowania prawne, miejscowe zwyczaje oraz sposoby odzyskiwania należności.


Zlecenie windykacji dłużnika przyjmowane jest niezależnie od tego czy brak zapłaty jest spowodowany obiektywnymi problemami czy też jest wynikiem nierzetelności lub przestępczej działalności dłużnika.


Każda windykacja zostaje w razie konieczności poprzedzona badaniem stanu majątku dłużnika lub odpowiednim wywiadem gospodarczym, który pozwala oszacować spodziewaną skuteczność planowanych działań. Dokonujemy bezpłatnej oceny wierzytelności pod kątem celowości jej dochodzenia i ponoszenia w związku z tym ewentualnych kosztów.


Prowadzimy wszystkie rodzaje windykacji niezależnie od kraju, w którym znajduje się dłużnik. Od wstępnej windykacji miękkiej poprzez działania w terenie, aż po windykację sądową i komorniczą.


W zakresie dłużników z Unii Europejskiej oferujemy przeprowadzenie postępowania w celu wydania Europejskiego Nakazu Zapłaty, który umożliwia skierowanie sprawy do komornika działającego w państwie dłużnika.


Każdorazowo wynagrodzenie za prowadzenie sprawy obejmuje indywidualnie wynegocjowane warunki oparte na procentowej prowizji od wartości odzyskanej wierzytelności.

Wskaż dłużnika

Twoje dane

Dłużnik

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Pracowaliśmy dla

Budynek Spektrum Tower

ul. Twarda 18  piętro XXI,
00-105 Warszawa

tel. +48 506 008 897

tel. +48 690 690 073

biuro@lptc.pl

Map Data
Map data ©2018 Google
Map DataMap data ©2018 Google
Map data ©2018 Google