Legal, Protect, Tax, Collection

Usługi prawne
Usługi Bezpieczeństwa Biznesu

O firmie

Zarząd

Szkolenie to wydarzenie, którego organizacja ma przynieść firmie bardzo wymierne skutki i korzyści. Zapraszani są na nie pracownicy firmy, aby mogli rozwijać swoje umiejętności i podnosić kompetencje w wielu przydatnych organizacji dziedzinach.


Michał Rapacki


Jacek Czarnohorski

Aktualności

Prywatna policja - rynek detektywistyczny w Polsce

W 2001 r. uchwalono ustawę, która podała warunki wykonywania działalność w zakresie usług detektywistycznych. Należy posiadać licencję, którą wydaje komendant wojewódzki.